ﺳﻪشنبه 25 مرداد 1401
پلمب ۳ دفتر گردشگری غیرمجاز در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

پلمب ۳ دفتر گردشگری غیرمجاز در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از پلمب سه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری غیرمجاز در شهرستان الیگودرز خبر داد.  
آغاز مرمت حمام تاریخی امام جمعه بروجرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

آغاز مرمت حمام تاریخی امام جمعه بروجرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آغاز دومین فصل مرمت حمام تاریخی امام جمعه در شهرستان بروجرد خبر داد.  
آغاز مرمت کاروانسرای گوشه شهنشاه لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

آغاز مرمت کاروانسرای گوشه شهنشاه لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آغاز مرمت کاروانسرای گوشه شهنشاه در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.  
تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در آبشار وارک لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در آبشار وارک لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تکمیل عملیات توسعه زیر ساخت‌های گردشگری در منطقه آبشار وارک خرم‌آباد خبر داد.  
توسعه زیر ساخت‌های گردشگری در آبشار نوژیان لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

توسعه زیر ساخت‌های گردشگری در آبشار نوژیان لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تکمیل عملیات بهسازی و توسعه زیر ساخت‌های گردشگری آبشار نوژیان در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.  
تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تشکیل کمیته تخصصی فنی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در استان لرستان خبر داد.  
کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در لرستان

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان خبر داد:

کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در لرستان

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان دلفان خبر داد.  
کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در لرستان

کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در لرستان

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از کشف یک دستگاه فلزیاب در شهرستان بروجرد خبر داد.  
مرمت پل تاریخی کشکان در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

مرمت پل تاریخی کشکان در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آغاز فاز سوم علمیات مرمت و استحکام‌بخشی پل تاریخی کشکان در لرستان خبر داد.  
آغاز مرمت خانه تاریخی آخوندابو در لرستان

آغاز مرمت خانه تاریخی آخوندابو در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آعاز عملیات مرمت خانه تاریخی آخوندابو یکی از بناهای تاریخی شهر خرم‌آباد خبر داد.