یکشنبه 02 اردیبهشت 1380

دستورالعمل بارگذاری محتوای وب سایت

مهمترین مواردی که در این سایت به روز رسانی می گردند عبارتند از:

1- اخبار و رویدادها

2- میزخدمت الکترونیکی، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمات

3- قوانین و مقررات حوزه های مختلف 

4- جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی

5- معرفی صنایع دستی استان و محصولات صنایع دستی و فروشگاه ها

6-  اطلاعات مسئولین و تماس با آنها

7- موارد کلی مرتبط با تارنما