یکشنبه 02 اردیبهشت 1380

لیست روستاهای هدف گردشگری استان لرستان

 

 

ردیف

نام استان

نام شهرستان

بخش

دهستان

نام روستا

آدرس دقیق پروژه

1

لرستان

خرم آباد

پاپی

سپیددشت

بيشه

مسیر شهر سپید دشت، 65 کیلومتری خرم آباد

2

لرستان

بروجرد

اشترینان

گودرزی

ونائي

15 کیلومتری مرکز شهر بروجرد، روستای ونایی

3

لرستان

خرم آباد

پاپی

گریت

چنار گريت (آبشار هفت چشمه)

مسیر خرم آباد- سپیددشت، 50 کیلومتری شهر خرم آباد

4

لرستان

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقی

امام زاده قاسم

28 کيلومتری مرکز شهر ازنا، بعد از شهر مومن آباد، روستای امامزاده قاسم

5

لرستان

خرم آباد

پاپی

کشور

سنگ تراشان(نوژیان)

جاده کمربندی،  45 کیلومتری جنوب خرم آباد

6

لرستان

پلدختر

مرکزی

جایدر

وليعصر

12 كيلومتری جنوب شهر به سمت اندیمشک

7

لرستان

ازنا

مرکزی

پاچه لک غربی

كمندان

مسیر تونل برفی ازنا، 25 كيلومتر مركز شهرستان

8

لرستان

خرم آباد

مرکزی

کرگاه غربی

گوشه شهنشاه

جاده کمربندی،  15 كيلومتري جنوب شرق شهرستان خرم آباد

9

لرستان

الیگودرز

مرکزی

بربرود شرقی

گايكان

 20 کيلومتري شهر اليگودرز، جاده قدیم الیگودرز خمین

10

لرستان

بروجرد

مرکزی

والانجرد

دهكرد

کیلومتر 10 جاده بروجرد- اراک

11

لرستان

دورود

مرکزی

حشمت آباد

سراوند

30 كيلومتر مركز شهرستان

12

لرستان

خرم آباد

مرکزی

رباط

رباط نمكي

کیلومتر 10 جاده خرم آباد - الشتر