یکشنبه 02 اردیبهشت 1380

مناطق نمونه گردشگری

مناطق نمونه گردشگري مناطقي هستند كه در طرح هاي توسعه و عمران منطقه اي، ناحيه اي و جامع تصويب شده و داراي محدوده و مساحت معين مي باشند و در جوار جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، طبيعي و يا مكان هايي كه پتانسيل ايجاد تأسيسات گردشگري را دارند، به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غير دولتي تأسيس و اداره مي شود.

در استان لرستان به واسطه وفور جاذبه هاي طبيعي و تاريخي كه برخي از آنها در سطوح ملي و بين المللي مطرح مي باشند، مناطق نمونه گردشگري فراواني تعيين و مطالعات آن ها انجام شده است. لذا با توجه به فراهم آمدن امكانات زيرساختي از قبيل راه، ‌آب، برق،‌ شبكه مخابرات و گاز در بسياري از اين مناطق،‌ آماده واگذاري به بخش خصوصي و جذب سرمايه گذار هستند.

 

ليست مناطق نمونه استان لرستان

رديف

نام منطقه نمونه

مكان

1

پارك جنگلي مخملكوه

خرم آباد

2

قلعه گل

خرم آباد

3

قلعه فلك الافلاك

خرم آباد

4

كمالوند

خرم آباد

5

كلدر

خرم آباد

6

گل زرد

خرم آباد

7

دره اناران

خرم آباد

8

سراب ناوه كش

دوره چگنی

9

پارك جنگلي شوراب

دوره چگنی

10

ونائي

بروجرد

11

دهكرد

بروجرد

12

ملميجان

بروجرد

13

آق بلاغ

بروجرد

14

كوشكي

بروجرد

15

تكانه

پلدختر

16

قلعه نصير

پلدختر

17

كوگان

پلدختر

18

گهر

دورود

19

سراب دارياب

دورود

20

توت و گوركش

دورود

21

دوخواهران

دورود

22

گردنه گاماسياب

دلفان

23

اولاد قباد

دلفان

24

آبگرمه

دلفان

25

کاکارضا

سلسله

26

كهمان

سلسله

27

گلهو

سلسله

28

كيگوران

اليگودرز

29

اليگودرز

اليگودرز

30

مورزرين

اليگودرز

31

دره تخت

ازنا

32

امامزاده قاسم(ع)

ازنا

33

پارك جنگلي بلوران

كوهدشت

34

سد هاله

كوهدشت

35

شيرز

كوهدشت