شنبه 01 اردیبهشت 1380

قوانین و مقررات سرمایه گذاری

ثبت درخواست سرمایه گذاری:

متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه تاسیسات گردشگری، جهت ایجاد این گونه تاسیسات درخواست خود را باید از طریق آدرس الکترونیکی my.mcth.ir ثبت نمایند. هرگونه درخواست خارج از این روال قابل بررسی نمی باشد.

 

فرم درخواست صدور موافقت اصولی

کلیات طرح

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متقاضیان احداث تاسیسات گردشگری

 

ضوابط فنی و معماری و ساختمانی تاسیسات گردشگری

 

ضوابط  احداث هتل آپارتمان

ضوابط احداث  سفره خانه سنتی

ضوابط احداث اقامتگاه بوم گردی

ضوابط احداث رستوران بین راهی

ضوابط احداث هتل

 

ضوابط فنی زائرسرا

 

تعریف زائرسرا

ضوابط زائر سرا نهایی

ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی زائرسراها