جمعه 04 تیر 1400

قوانین و مقررات سرمایه گذاری

ثبت درخواست سرمایه گذاری:

متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه تاسیسات گردشگری، جهت ایجاد این گونه تاسیسات درخواست خود را باید از طریق آدرس الکترونیکی my.ichto.ir ثبت نمایند. هرگونه درخواست خارج از این روال قابل بررسی نمی باشد.

 

فرآیند موافقت اصولی

فرم درخواست صدور موافقت اصولی

فرم های مورد نیاز سرمایه گذاری

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

 

ضوابط فنی و معماری و ساختمانی تاسیسات گردشگری

 

ضوابط  احداث هتل آپارتمان

ضوابط احداث  سفره خانه سنتی

ضوابط احداث اقامتگاه بوم گردی

ضوابط احداث رستوران بین راهی

ضوابط احداث هتل

 

ضوابط فنی زائرسرا

 

تعریف زائرسرا

ضوابط زائر سرا نهایی

ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی زائرسراها