یکشنبه 02 اردیبهشت 1380

مبارزه با فساد

بازرس ماده 91

قابل توجه متقاضیان، ارباب رجوع و گیرندگان خدمت در بخشهای مختلف میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و اداری و مالی: بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری "اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد"

لطفا به منظور صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری هرگونه گزارش تخلف در این خصوص را به بازرس اداره کل اعلام نمایید.

بازرس اداره کل: اسکندر فلاحوند چگنی

شماره تماس و پیامک: 09163971688

ایمیل: efalahvand@yahoo.com


 

ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. درغیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم می گردد.
هر یک از کارکنان دستگاه ها حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شدند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسئول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.