ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

مبارزه با فساد

بازرس ماده 91

قابل توجه متقاضیان، ارباب رجوع و گیرندگان خدمت در بخشهای مختلف میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و اداری و مالی: بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری "اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد"

لطفا به منظور صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری هرگونه گزارش تخلف در این خصوص را به بازرس اداره کل اعلام نمایید.

بازرس اداره کل: اسکندر فلاحوند چگنی

شماره تماس و پیامک: 09163971688

ایمیل: efalahvand@yahoo.com