چهارشنبه 06 مرداد 1400

سید امین قاسمی

مدیر کل

سید مجتبی امیر حسینی

معاون توسعه مدیریت

زهرا بهاروند

معاون میراث فرهنگی

حجت اله یارمحمدی

سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

اسکندر فلاحوند چگنی

معاون گردشگری