چهارشنبه 06 مرداد 1400

اسکندر فلاحوند چگنی

معاون گردشگری

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 066۳۳۲۱۵۶۶۷
 • نمابر: 066۳۳۲۱۵۶۶۷
 • تلفن داخلي: 128

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -برنامه ریزی ، هماهنگی ، تبیین و تصریح موازین ، مقررات و دستور العمل های حاکم بر فعالیت های گردشگری برای کارکنان و تقسیم کار بین کارکنان به همراه راهنمایی و آموزش آنها .
  -برنامه ریزی و تعیین مکانیسم های اجرایی جهت گردآوری آثار و اطلاعات و سایر شاخص های مورد نیاز برای گردشگران داخلی و خارجی و ...
  -بررسی پتانسیل و ظرفیت های گردشگری استان و راههای توسعه آنها به همراه ارایه نظرات پیشنهادات و طرحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدها .
  -برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی ، پذیرایی و بین راهی و مراکز گردشگری و دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها از سوی آنان .
  -بررسی پیشنهادات و نظرات گردشگران و اقدامات اصلاحی برای رفع کاستی ها و ارتقاء سطح خدمات .
  -ارایه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل های غیر دولتی جهت توسعه فعالیت های زیر بنای گردشگری در استان با همکاری سایر معاونت ها .
  -راهنمایی، هدایت و حمایت متقاضیان برای توسعه فعالیتهای گردشگری و ارایه طریق جهت اختصاص تسهیلات و خدمات لازم برای رفاه گردشگران در استان .
  -ارایه گزارش های تخصصی از وضعیت و شرایط ، امکانات و نیازهای گردشگری و ارزشیابی فعالیتها ، طرحها و برنامه های گردشگری استان .
  -ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت آنان