جمعه 02 اسفند 1398
  • 0 کاربران آنلاین
  • 28912 بازدید کل 335127 کلیک
  • 37 بازدید امروز 254 کلیک
  • 36 بازدید دیروز 363 کلیک
  • 606 بیشترین بازدید روزانه 6424 کلیک
ساعت بازدید کلیک درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 1113 6200
3%
ساعت 1 تا 2 1040 6205
3%
ساعت 2 تا 3 914 5621
3%
ساعت 3 تا 4 945 5380
3%
ساعت 4 تا 5 942 5338
3%
ساعت 5 تا 6 943 4549
3%
ساعت 6 تا 7 900 5233
3%
ساعت 7 تا 8 940 5044
3%
ساعت 8 تا 9 1111 6234
3%
ساعت 9 تا 10 1283 8473
4%
ساعت 10 تا 11 1260 11691
4%
ساعت 11 تا 12 1353 9460
4%
ساعت 12 تا 13 1350 8406
4%
ساعت 13 تا 14 1403 9132
5%
ساعت 14 تا 15 1375 7814
4%
ساعت 15 تا 16 1218 8007
4%
ساعت 16 تا 17 1186 7421
4%
ساعت 17 تا 18 1182 6359
4%
ساعت 18 تا 19 1257 6645
4%
ساعت 19 تا 20 1254 6605
4%
ساعت 20 تا 21 1258 6712
4%
ساعت 21 تا 22 1227 7933
4%
ساعت 22 تا 23 1252 6770
4%
ساعت 23 تا 24 1235 8094
4%
روز بازدید کلیک درصد بازدید
1398/12/02 37 254
3%
1398/12/01 36 363
3%
1398/11/30 63 731
6%
1398/11/29 42 462
4%
1398/11/28 63 599
6%
1398/11/27 40 413
3%
1398/11/26 56 614
5%
1398/11/25 60 474
5%
1398/11/24 43 471
4%
1398/11/23 60 413
5%
1398/11/22 29 408
2%
1398/11/21 29 520
2%
1398/11/20 51 285
4%
1398/11/19 38 425
3%
1398/11/18 33 266
3%
1398/11/17 19 428
1%
1398/11/16 21 1560
2%
1398/11/15 45 468
4%
1398/11/14 32 403
3%
1398/11/13 27 1630
2%
1398/11/12 57 1838
5%
1398/11/11 26 2539
2%
1398/11/10 26 2488
2%
1398/11/09 23 1229
2%
1398/11/08 43 549
4%
1398/11/07 12 218
1%
1398/11/06 10 149
0%
1398/11/05 3 51
0%
1398/11/04 2 3
0%
1398/11/03 4 15
0%
1398/11/02 8 47
0%
نام سیستم عامل بازدید کلیک درصد بازدید
Unknown
11899 135858
80%
WinNT
2331 30994
15%
UNIX
279 852
1%
WinXP
252 1601
1%
MacPPC
10 10
0%
Win16
6 6
0%
Win98
3 5
0%
نام مرورگر بازدید کلیک درصد بازدید
other
7856 79756
50%
Chrome
4871 64094
31%
Safari
1412 7963
9%
Firefox
1120 10427
7%
IE
401 7086
2%
نام صفحه بازدید کلیک درصد بازدید
404 Error Page 6081 33250
98%
اخبار 11 73
0%
تصاویر صنایع دستی استان لرستان 9 18
0%
Home 8 24
0%
404 Error Page 8 22
0%
تصاویر جاذبه ها و آثار تاریخی استان لرستان 6 17
0%
بانک اطلاعاتی 3 17
0%
تصاویر جاذبه های طبیعی استان لرستان 3 17
0%
دانلود نقشه های گردشگری استان لرستان 2 14
0%
پیشینه فرهنگی و باستانی در لرستان 2 2
0%
لیست مراکز اقامتی 2 3
0%
تصاویر هتل ها و مراکز اقامتی استان لرستان 2 6
0%
دانلود 1 1
0%
نقشه پراکندگی محدوده های زبانی استان لرستان 1 1
0%
قوانین و مقررات 1 1
0%
اساسنامه 1 1
0%
موزه های استان 1 1
0%
شناسنامه خدمات 1 1
0%
سال 98 1 2
0%
تصاویر متفرقه 1 2
0%
روزهای تعطیلی موزه های مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان 1 1
0%
منشور اخلاقی 1 1
0%
Search Results 1 1
0%
مسیرهای گردشگری 1 1
0%
اقامتگاه های بومگردی 1 1
0%
آشنایی با صنایع دستی لرستان 1 2
0%
معرفی سازمان 1 1
0%
روستاهای هدف گردشگری 1 1
0%
فرم های مورد نیاز صنایع دستی 1 1
0%
تصاویر اقامتگاه های بومگردی استان لرستان 1 4
0%
نقشه ایل راه های استان لرستان 1 1
0%
معرفی مدیران 1 1
0%
پیوندها 1 2
0%
دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 1 8
0%
بیانیه سطح توافق خدمات 1 1
0%
نمودار سازمانی 1 1
0%
سفره خانه ها 1 1
0%