چهارشنبه 06 مرداد 1400

حجت اله یارمحمدی

سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 06633300343
 • نمابر: 06633300343

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی، توسعه و ترویج.
  -تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمائی واحدهای تولیدی.
  -بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه ساری صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -آشنا سازی سازمانها و دستگاههای مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -نظارت بر تهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان.
  -حمایت از سرمایه گذاری و کار آفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -شناسائی صادرکنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -نظارت بر انجام فعالیتهای کارگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی.
  -نظارت مستمر بر اجرای طرحهای آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکتهای مردمی.
  -برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -مشارکت در تهیه طرحهای حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -شرکت در گردهمائی ها و دوره های آموزش تخصصی.
  -برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی.
  -ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمای آنان