پنجشنبه 26 فروردین 1400

افشین باباحسینی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

مشخصات فردی

 • متولد: 1350

اطلاعات تماس

 • نمابر: 06633300343
 • تلفن داخلي: 131
 • ايميل: a.babahosseini@ichto.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناس صنایع دستی

سوابق اجرایی

 • - مسئول معاونت آموزش-توسعه وترویج-امور نمایشگاه ها-روابط عمومی-صادرات صنایع دستی از تاریخ 1381/03/01 لغایت 1384/12/29
  - مسئول آموزش و امور نمایشگاه ها و صادرات،اشتغال و تسهیلات معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از تاریخ 1385/01/01 لغایت 1394/01/30
  - جانشین معاون صنایع دستی اداره کل از تاریخ 1391/10/11 تا 1395/11/28
  -مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان لرستان ازتاریخ 1394/01/31 لغایت 1394/10/25
  - مسئول امور نمایشگاه های اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان لرستان از تاریخ 1394/02/13 لغایت 1394/10/25
  - مسئول آمار وارائه عملکرد معاونت صنایع دستی از 1381/03/01 تا 1395/11/28
  - مسئول امور نمایشگاه ها و صادرات معاونت صنایع دستی از تاریخ 1394/10/27 تا 1395/11/28
  - مسئول صدور مجوزهای مشاغل خانگی،اشتغال صنایع دستی از تاریخ 1390/01/01 تاکنون 1395/11/28
  - مسئول آمار و کارشناس اقتصاد مقاومتی معاونت صنایع دستی از 1395/01/01 تا 1395/11/28
  - مسئول آمار وکارشناس پدافند غیر عامل معاونت صنایع دستی از 1395/01/01 تاکنون 1395/11/28
  - معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان لرستان از 1395/11/28 تاکنون

شرح وظایف

 • -برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی، توسعه و ترویج.
  -تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمائی واحدهای تولیدی.
  -بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه ساری صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -آشنا سازی سازمانها و دستگاههای مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -نظارت بر تهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان.
  -حمایت از سرمایه گذاری و کار آفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -شناسائی صادرکنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -نظارت بر انجام فعالیتهای کارگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
  -ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی.
  -نظارت مستمر بر اجرای طرحهای آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکتهای مردمی.
  -برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -مشارکت در تهیه طرحهای حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی.
  -شرکت در گردهمائی ها و دوره های آموزش تخصصی.
  -برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی.
  -ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمای آنان
رزومه: رزومه