چهارشنبه 06 مرداد 1400

زهرا بهاروند

معاون میراث فرهنگی

مشخصات فردی

 • متولد: 1360 خرم آباد

اطلاعات تماس

 • تلفن داخلي: 112
 • ايميل: z.baharvand@ichto.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

سوابق اجرایی

 • - کارشناس ناظر پروژه های امانی سطح استان
  - کارشناس ناظر پروژه های مرمتی
  - عضو شورای فنی استان
  - عضو شورای ثبت استان
  - ناظر پل های تاریخی استان
  - مسئول امور قراردادهای اداره کل
  - جانشین معاونت میراث
  - معاونت میراث فرهنگی

شرح وظایف

 • -برنامه ریزی، تقسیم کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی.
  -برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی – فرهنگی موجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها.
  -برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیر منقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی.
  -نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، کنوانسیونهای ملی در خصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان.
  -فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیر منقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه.
  -برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاههای میراث فرهنگی استان.
  -همکاری لازم به منظور بهره گیری از قابلیت پایگاه های استان در توسعه گردشگری.
  -تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی.
  -ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت و راهنمائی آنها
محل خدمت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان