چهارشنبه 06 مرداد 1400

سید مجتبی امیر حسینی

معاون توسعه مدیریت

مشخصات فردی

 • متولد: 1358 یاسوج

اطلاعات تماس

 • تلفن داخلي: 144
 • ايميل: m.amirhosseini@ichto.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناس ارشد مدیریت

سوابق اجرایی

 • - رنیس میراث فرهنگی شهرستان باشت
  - استان کهگیلویه و بویراحمد - مسئول حوزه مدیر کل

شرح وظایف

 • -راهبری هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات ساختار و تشکیلات
  -روش های انجام کار آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرایند ها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
  -برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان در استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
  -توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان و نظارت بر اجرای آنها
  -برنامه ریزی تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف
  -برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان
  -نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
  -نظارت بر نحوه تشکیل استقرار طبقه بندی و نگهداری آمار محسولات حوزه های مختلف سازمان در چارچوب نظام های مصوب وابلاغی
  -پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اغم از ورزشی تفریحی سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارایه پیشنهاد به سازمان مرکزی
  -نظارت برحسن جریان اداری و مالی سازمان استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیت ها
  -نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارایه نتایج به سازمان مرکزی
  -بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
  -نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط