یکشنبه 22 فروردین 1400
برگزاری دوره آموزشی آیینه کاری در شهرستان ازنا

برگزاری دوره آموزشی آیینه کاری در شهرستان ازنا

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره آموزشی آیینه کاری در شهرستان ازنا خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و...
صدور 6 فقره موافقت اولیه برای ایجاد تاسیسات گردشگری در استان

صدور 6 فقره موافقت اولیه برای ایجاد تاسیسات گردشگری در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی صدور 6 فقره موافقت اولیه برای ایجاد تاسیسات گردشگری در استان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این خصوص گفت: د...
برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا

برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا

  به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا خبر داد.  مدیرکل میراث فر...
برگزاری مصاحبه عمومی زبان انگلیسی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیران فنی دفاتر مسافرتی استان

برگزاری مصاحبه عمومی زبان انگلیسی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیران فنی دفاتر مسافرتی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری مصاحبه عمومی زبان انگلیسی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیران فنی دفاتر مسافرتی استان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس...
برگزاری دوره پیشرفته آموزش به بافی گلیم در شهرستان سلسله

برگزاری دوره پیشرفته آموزش به بافی گلیم در شهرستان سلسله

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره پیشرفته آموزش به بافی گلیم در شهرستان سلسله خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صن...
اختصاص 15 میلیارد تومان دیگر برای آزاد سازی عرصه قلعه فلک الافلاک

اختصاص 15 میلیارد تومان دیگر برای آزاد سازی عرصه قلعه فلک الافلاک

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از اختصاص 15 میلیارد تومان دیگر برای آزاد سازی عرصه قلعه فلک الافلاک خرم آباد خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صبح...
صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان

صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان لرستان خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این خصو...
گزارشی از نقش برند سازی در توسعه صنایع دستی

گزارشی از نقش برند سازی در توسعه صنایع دستی

در ادامه سلسله آموزش های شاغلین صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، لرستان میزبان کارگاه آموزشی برند و برندسازی در صنایع دستی بود. در حاشیه این کارگاه فرصتی دست داد تا با دکتر دادوند دکترای اموربازرگانی و مد...
آبشار بیشه خرم آباد ساماندهی می شود.

آبشار بیشه خرم آباد ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سومین کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در سال 97 به ریاست دکتر مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران کل و نمایندگان دستگا...
افزایش 300 درصدی اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان و سرمایه گذاران طرحهای گردشگری در استان لرستان

افزایش 300 درصدی اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان و سرمایه گذاران طرحهای گردشگری در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از افزایش 300 درصدی اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان و سرمایه گذاران طرحهای گردشگری در استان لرستان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی...
خطایی رخ داده است. خطا : آرشیو اخبار در حال حاضر در دسترس نیست