چهارشنبه 06 مهر 1401
خسارت ۳۹۰ میلیارد ریالی کرونا به بخش گردشگری لرستان

خسارت ۳۹۰ میلیارد ریالی کرونا به بخش گردشگری لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان؛ سید امین قاسمی از خسارت حدود ۳۹۰ میلیارد ریالی کرونا به بخش گردشگردی استان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان بیان کرد: متاسف...
برگزاری 29 دوره آموزشی صنایع دستی، سال 98 در لرستان

برگزاری 29 دوره آموزشی صنایع دستی، سال 98 در لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان؛ سید امین قاسمی از برگزاری 29 دوره آموزشی صنایع دستی، سال 98 در لرستان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: این دوره های آمو...
انجام بیش از 10 هزار بازدید نظارتی از اماکن عمومی استان

انجام بیش از 10 هزار بازدید نظارتی از اماکن عمومی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از انجام بیش از 10 هزار بازدید نظارتی از اماکن عمومی استان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: به م...
اجرای30 فصل مرمت ابنیه تاریخی لرستان در سال 98

اجرای30 فصل مرمت ابنیه تاریخی لرستان در سال 98

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از اجرای 30 فصل مرمت ابنیه تاریخی استان در سال 98 خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: به منظور حفظ و...
کشف نخستین نقش برجسته تاریخی در لرستان

کشف نخستین نقش برجسته تاریخی در لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از کشف اولین نقش برجسته تاریخی در استان لرستان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در این خصوص گفت: در جریان فص...
ثبت 62 اثر لرستان در فهرست آثار ملی کشور در سال 98

ثبت 62 اثر لرستان در فهرست آثار ملی کشور در سال 98

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ 62 اثر لرستان سال 98 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در این خصوص گفت: در اجرای ماده واحده ق...
انتشار بیش یکصد ویدیو و عکس از جاذبه های گردشگری استان در فضای مجازی

انتشار بیش یکصد ویدیو و عکس از جاذبه های گردشگری استان در فضای مجازی

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از انتشار بیش از ۱۰۰ ویدیو و عکس از جاذبه های گردشگری استان در فضای مجازی خبرداد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست...
پلمپ و تعطیلی یک هزار و ۳۴۸ واحد صنفی متخلف در لرستان

پلمپ و تعطیلی یک هزار و ۳۴۸ واحد صنفی متخلف در لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از پلمپ یا تعطیلی یک هزار و ۳۴۸ واحد صنفی که نکات مربوط به کنترل بیماری کرونا را در استان رعایت نکردند خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، ...
ضریب اشغال مراکز اقامتی در لرستان صفر است

ضریب اشغال مراکز اقامتی در لرستان صفر است

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از ضریب اشغال صفر درصدی مراکز اقامتی استان خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان در این خصوص گفت: پیرو مصو...
مسیرهای گردشگری لرستان مسدود است

مسیرهای گردشگری لرستان مسدود است

  به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از انسداد مسیرهای منتهی به جاذبه های گردشگری استان خبر داد.  مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرس...