ﺳﻪشنبه 08 آذر 1401
تشکیل کمیته تخصصی شورای پژوهشی میراث‌فرهنگی در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد

تشکیل کمیته تخصصی شورای پژوهشی میراث‌فرهنگی در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تشکیل کمیته تخصصی شورای پژوهشی با موضوع بررسی عناوین پیشنهادی پژوهشی مورد نیاز این اداره‌کل خبر داد.  
واگذاری حق بهره‌برداری 4 اثر تاریخی و فرهنگی استان لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خبر داد

واگذاری حق بهره‌برداری 4 اثر تاریخی و فرهنگی استان لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از انتشار آگهی مزايده‌ عمومی واگذاری حق بهره‌برداری 4 اثر تاریخی و فرهنگی استان لرستان خبر داد.
صدور و تمدید ۲۰۰ مجوز صنایع‌دستی در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد

صدور و تمدید ۲۰۰ مجوز صنایع‌دستی در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از صدور و تمدید ۲۰۰ مجوز رشته‌های صنایع‌دستی در سطح استان لرستان خبر داد.
 ۸۴ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری لرستان انجام شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد:

۸۴ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری لرستان انجام شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در راستای گستردگی شیوع ویروس کرونا وتمهیدات ستاد ملی مقابله با کرونا از ۸۴ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری در سطح استان لرستان خبر داد.
نوحه‌خوانی سنتی در خرم آباد

نوحه‌خوانی سنتی در خرم آباد

نوحه‌خوانی در خرم‌آباد، به سبک و سیاق محلّی، از گذشته‌های دور تا به امروز در این شهرستان و بعضی از بخش‌های تابعه رایج است، آنچه در حال حاضر به‌عنوان نوحه‌خوانی اصیل شناخته شده است، می‌توان نوعی م...
تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری لرستان در تعطیلات سراسری کرونایی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد

تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری لرستان در تعطیلات سراسری کرونایی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری استان به دنبال اعمال محدودیت‌های بیماری کرونا خبر داد.
 تمام راه‌های دسترسی به دریاچه گهر مسدود شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

تمام راه‌های دسترسی به دریاچه گهر مسدود شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در راستای تمهیدات ستاد ملی مقابله با کرونا انسداد همه راه‌های دسترسی به دریاچه گهر خبر داد.
۷۴ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری لرستان انجام شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد

۷۴ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری لرستان انجام شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در راستای گستردگی شیوع ویروس کرونا وتمهیدات ستاد ملی مقابله با کرونا از ۷۴ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری‌در سطح استان لرستان خبر داد.
 ۶۵ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری لرستان انجام شد

بر اساس تمهیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا:

۶۵ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری لرستان انجام شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در راستای تمهیدات ستاد ملی مقابله با کرونا از ۶۵ مورد بازدید از تأسیسات گردشگری‌در سطح استان لرستان خبر داد.  
توقیف تور گردشگری غیرمجاز در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد

توقیف تور گردشگری غیرمجاز در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از توقیف یک تور گردشگری غیرمجاز از استان یزد در مقصد خرم‌‌‌آباد خبر داد.