چهارشنبه 06 مهر 1401

مناره آجری

اين يادمان ارزشمند که در پارک میدان امام حسین (ع) (شقایق سابق) واقع گردیده است، بنائي است استوانه اي شكل مستقر بر یک سکوی مکعب مربع سنگی در قسمت جنوبي شهر خرم آباد كه به عنوان ميل راهنما و جهت هدايت كاروان ها در كنار بقایای معماری شهر قديم شاپور خواست قرار دارد.

توضیحات

اين يادمان ارزشمند که در پارک میدان امام حسین (ع) (شقایق سابق) واقع گردیده است، بنائي است استوانه اي شكل مستقر بر یک سکوی مکعب مربع سنگی در قسمت جنوبي شهر خرم آباد كه به عنوان ميل راهنما و جهت هدايت كاروان ها در كنار بقایای معماری شهر قديم شاپور خواست قرار دارد. بقاياي معماري آن از نوع سنگ و گچ با ديوارهاي ضخيم بيانگر وجود تأٍسيساتي نظير كاروانسرا و مسجد و .... گرداگرد بنا در گذشته مي باشد . با توجه به سبك معماري بنای مناره، احتمالاً تاريخ ساخت آن به دوره فرمانروائي ديليمان برميگردد . بلنداي آن بر اثر عوامل مختلف به ویژه عوامل طبيعي كاهش يافته و اكنون با احتساب پايه سنگي ،ارتفاع آن به 30 متر مي رسد . قطر بنا در پائين ترين قسمت به 4,5 متر كاهش مي يابد . فضاي داخلي آن از 99 پله تشكيل شده است . ورودي مناره در جبهه غربي روي سطح پايه قرار گرفته است و صعود به مناره پس از طی 99 پله در فضای داخلی آن می باشد . این بنا به شماره 376 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

آدرس: خرم آباد - میدان امام حسین (ع) (شقایق سابق)

 

مشاهده گالری تصاویر مناره آجری

تصاویر مرتبط

نقشه