پنجشنبه 01 آبان 1399

همایش، اقتصاد گردشگری

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری

اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در خرم آباد برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری همایش 15 و 16 اردیبهشت 1400

مکان : خرم آباد

امتیاز به خبر :