پنجشنبه 01 آبان 1399

ابلاغ مراتب ثبت 2 اثر لرستان در فهرست آثار ملی

ابلاغ مراتب ثبت 2 اثر لرستان در فهرست آثار ملی

بهگزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ دکتر مونسان در نامه های جداگانه مراتب ثبت ملی 2 اثر فرهنگی، تاریخی را به استاندار لرستان ابلاغ کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان بیان داشت: به منظور حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی استان و به پیشنهاد این اداره کل و موافقت دفتر ثبت وزارت میراث فرهنگ 2 اثر لرستان در فهرست آثار غیر منقول فرهنگی تاریخی ثبت ملی شدند .

سید امین قاسمی اظهار داشت: تپه کنار راه آهن رضوی به شماره 32645 و قلعه گورچک به شماره 32655 در فهرست آثار فرهنگی تاریخی غیر منقول کشور به ثبت رسیدند.

او بیان کرد: تپه کنار راه آهن رضوی در شهرستان دورود، بخش مرکزی، دهستان حشمت آباد، روستای رضوی و قلعه گورچک نیز در شهرستان دورود، بخش مرکزی، دهستان ژان، روستای گل گورچک واقع شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان اضافه کرد: با ثبت این 2 اثر تعداد کل آثار لرستان در فهرست آثار ملی به 2 هزار و 418 اثر رسید.

امتیاز به خبر :