چهارشنبه 25 تیر 1399

مراتب ثبت یک اثر طبیعی به استاندار لرستان ابلاغ شد

مراتب ثبت یک اثر طبیعی به استاندار لرستان  ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی نامه ای مراتب ثبت یک اثر طبیعی را به خادمی استاندار لرستان ابلاغ کرد .

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت : در راستای صیانت از آثار ملی و در اجرای تبصره ماده 2  قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23 دی ماه 1382 و آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 26975/ت 32915 تاریخ 4 مرداد ماه 1384، اثر طبیعی " مجموعه درختان چنار کهنسال روستای چال چنار" شهرستان الیگودرز در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید .

  سید امین قاسمی بیان داشت : قدمت مجموعه درختان چنار کهنسال چال چنار که با عنوان  درخت چمن هم در این روستا معروف هستند حدود 150 تا 200 سال تخمین زده شده است .

مهندس قاسمی در پایان افزود : این اثر طبیعی به شماره 560 و در مورخ 1397/12/22 در فهرست آثار ملی ثبت شد که با ثبت این اثر مجموع آثار طبیعی ثبت شده لرستان به عدد 34 رسیده است.

امتیاز به خبر :