جمعه 02 اسفند 1398

جلسه هیات مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور

جلسه هیات مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جلسه هیات مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور در محل هتل شاپور خواست خرم آباد تشکیل شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: این جلسه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی کشور که در جشنواره فرهنگ اقوام نیز حضور دارند برگزار شد و از همین رو آقای موسوی مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی پاسخگوی مسائل مطرح شده بود.

سید امین قاسمی عنوان داشت: موضوعاتی از قبیل دفاتر بدون مجوز، تسهیلات، آموزش های مورد نیاز، موازی کاری های دستگاه‌های اداری، درآمد پایین دفاتر، ساماندهی دفاتر و تشکل ها و مسائلی از این دست در این نشست مطرح شد و  راهکارهایی مرتبط و مناسب برای حل این مشکلات نیز ارائه گردید.

مهندس قاسمی افزود : بحث گسترش فعالیت‌های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در خارج از کشور و همچنین استفاده ازسامانه های الکترونیکی که خدمات  مربوط را به مسافران ارائه می دهند نیز در این نشست عنوان گردید و دفاتر خدمات مسافرتی نظارت بر این سامانه ها را برای ارائه هرچه بیشتر به مسافران و گردشگران  خواستار شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی در پایان ضمن استقبال از برگزاری جلسات انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بیان داشت : برگزار کردن این قبیل جلسات نه تنها شرایط را برای عنوان نمودن مسائل و مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی محیا می کند بلکه موجبات همدلی و همکاری و همچنین ارائه راهکارهای مناسب را برای رفع موانع و مشکلات فراهم می نماید .

امتیاز به خبر :