جمعه 02 اسفند 1398

ارتقای جایگاه صنایع دستی استان های غرب کشور در دستورکار معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی قرار دارد.

ارتقای جایگاه صنایع دستی استان های غرب کشور در دستورکار معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان؛ دکتر محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه افتتاح فاز زون ایکس مجتمع گردشگری بعث مال خرم آباد ارتقای جایگاه صنایع دستی استان های غرب کشور را یکی از برنامه های اصلی این وزارت خانه دانست.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: با توجه به اهتمام وزیر در خصوص ارتقای جایگاه گردشگری استان های غرب کشور برنامه مشخص معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ایجاد بازارچه های فروش دائمی، نمایشگاه های صنایع دستی ، سایت های تجارت الکترونیکی حوزه صنایع دستی شهرهای ملی و جهانی و همچنین تعریف پروژه های تلفیقی صنایع دستی و گردشگری جز برنامه های اصلی این معاونت در راستای ارتقای جایگاه صنایع دستی و گردشگری استان های غرب کشور است.

دکتر محمودیان با اشاره به جاذبه های گردشگری بی نظیر استان لرستان تصریح کرد: به عنوان یک ایرانی به خود بالیدم و مجذوب جاذبه های بی نظیر استان لرستان و شهر خرم آباد شدم .

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه گفت: مجتمعی که امروز افتتاح شد به عنوانی یکی از زیر ساخت های گردشگری با توجه به توانمندی ها و قابلیت های از اهمیت زیادی در جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جاذبه های بی نظیر لرستان در حوزه های میراث فرهنگی و سایت های تاریخی و جاذبه های گردشگری و داشتن بیش از 52 رشته فعال صنایع دستی را گنج پنهانی دانست و افزود: امیدواریم لرستان با داشتن این قابلیت ها در آینده نه چندان دور به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی و در صدر مقاصد گردشگری شناخته شود.   

امتیاز به خبر :