چهارشنبه 25 تیر 1399

برپایی غرفه های صنایع دستی و سیاه چادر، هفته گردشگری در لرستان

برپایی غرفه های صنایع دستی و سیاه چادر، هفته گردشگری در لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان سید امین قاسمی از برپایی غرفه های صنایع دستی و سیاه چادر به مناسبت هفته گردشگری در محوطه باغ گلستان قلعه فلک الافلاک خرم آباد و برخی از شهرهای استان خبر داد .

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت : این اداره کل در راستای برنامه های تبیین شده به مناسبت هفته گردشگری اقدام به برپایی غرفه های سیاه چادر و فروش محصولات صنایع دستی با حضور هنرمندان و صنعتگران هم استانی در سطح استان لرستان کرده است.

سید امین قاسمی در ادامه بیان داشت : علاوه بر عرضه محصولات صنایع دستی، در این سیاه چادر ها انواع خوراکی های محلی مانند آش ها، غذا، لبنیات و شیرینی های سنتی نیز طبخ و به فروش می رسد .

مهندس قاسمی همچنین افزود : این نمایشگاه ها از امروز به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان دایر خواهند بود .

برپایی غرفه های صنایع دستی و سیاه چادر، هفته گردشگری در لرستان  

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان سید امین قاسمی از برپایی غرفه های صنایع دستی و سیاه چادر به مناسبت هفته گردشگری در محوطه باغ گلستان قلعه فلک الافلاک خرم آباد و برخی از شهرهای استان خبر داد .

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت : این اداره کل در راستای برنامه های تبیین شده به مناسبت هفته گردشگری اقدام به برپایی غرفه های سیاه چادر و فروش محصولات صنایع دستی با حضور هنرمندان و صنعتگران هم استانی در سطح استان لرستان کرده است.

سید امین قاسمی در ادامه بیان داشت : علاوه بر عرضه محصولات صنایع دستی، در این سیاه چادر ها انواع خوراکی های محلی مانند آش ها، غذا، لبنیات و شیرینی های سنتی نیز طبخ و به فروش می رسد .

مهندس قاسمی همچنین افزود : این نمایشگاه ها از امروز به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان دایر خواهند بود .

امتیاز به خبر :