دوشنبه 07 بهمن 1398

برگزاری پنجمین جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری استان لرستان

برگزاری پنجمین جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری استان لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان پنجمین جلسه کمیته فنی دفاتر استان برگزار شد .

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت : جلسه کمیته فنی دفاتر استان با هدف بررسی درخواست عده ای از متقاضیان سرمایه گذاری در شهرستان های  خرم آباد، بروجرد و الیگودرز برگزار شد .

سید امین قاسمی افزود : در این جلسه طرح های اقامتگاه های بوم گردی، سفره خانه های سنتی و مجتمع های گردشگری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت دو طرح جهت صدور موافقت اصولی مورد تأیید قرار گرفت .

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان داشت : همچنین یک طرح به دلیل عدم شرایط تایید نشد و پنج طرح دیگر نیز جهت رفع نواقص و تعیین تکلیف در جلسه آینده به واحد سرمایه گذاری استان ارجاع شد .

مهندس قاسمی در پایان بیان داشت : این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد پنج جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری در راستای اهداف سازمانی و به منظور صدور مجوز های قانونی جهت احداث تأسیسات گردشگری در استان برگزار نموده که با توجه به حجم درخواست ها این جلسات برای رفع مشکلات و تسهیل امورات مربوط به متقاضیان سرمایه گذاری تا پایان سال در چند نوبت دیگر نیز برگزار خواهد شد .

امتیاز به خبر :