جمعه 02 اسفند 1398

وب سایت تخصصی گردشگری استان لرستان راه اندازی می شود

وب سایت تخصصی گردشگری استان لرستان راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان؛ سید امین قاسمی از راه اندازی وب سایت تخصصی گردشگری لرستان خبر داد .

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این خصوص گفت: به منظور معرفی هرچه بیشتر ظرفیت ها گردشگری استان و تخصصی سازی تبیلغات و بازاریابی در حوزه گردشگری، این اداره کل اقدام به راه اندازی وب سایت تخصصی گردشگری کرده است .

مهندس قاسمی با بیان اینکه این وب سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و اجرا می شود افزود: مقدمات کار و عقد قرارداد راه اندازی این وب سایت انجام شده و بزودی با توجه به اهمیت این موضوع اجرا آن نیز آغاز می شود .

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز در خصوص راه اندازی این وب سایت تخصصی در حوزه گردشگری اظهار داشت: در وب سایت تخصصی گردشگری لرستان ، تصاویر و کلیپ های مربوط به جاذبه گردشگری استان، تاسیسات اقامتی و پذیرایی، دفاتر خدماتی و مسافرتی، نرم افزارهای کاربردی و همچنین نقشه های گردشگری استان بارگذاری خواهد شد و با توجه به دو زبانه بودن زمینه جذب گردشگران خارجی را نیز فراهم می کند .

مهدی بهاروند با اشاره به اینکه این وب سایت تخصصی امکان ارتقاء به سایر زبان ها را نیز دارد بیان داشت: در فازهای بعدی و بر حسب بازار هدف، وب سایت تخصصی گردشگری لرستان را به زبان های دیگر نیز ارائه خواهیم کرد .

امتیاز به خبر :