چهارشنبه 25 تیر 1399

ثبت 9 اثر لرستان در فهرست آثار ملی

ثبت 9 اثر لرستان در فهرست آثار ملی

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، سید امین قاسمی از ثبت 9 اثر فرهنگی-تاریخی لرستان در فهرست آثار ناملموس کشور خبر داد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اعلام این خبر گفت: در جلسه امروز شورای ثبت میراث ناملموس کشور که با حضور اعضای شورا، زهرا بهاروند معاون میراث فرهنگی و محسن طرهانی مسئول ثبت آثار این اداره کل برگزار گردید نه پرونده میراث ناملموس لرستان مطرح که با اکثریت آرا ثبت این آثار در فهرست آثار ملی تصویب گردید. 

مهندس قاسمی افزود: این آثار شامل مهارت پخت خوراک زرشک، مهارت پخت خوراک سغدو، مهارت پخت آش حلیم، مهارت پخت آش بادمجان، مهارت پخت آش کدو حلوایی، مهارت پخت خوراک کوفته هلو، ریسمان بافی در لرستان، فنون بافت گل کیف و فنون حرمی بافی است.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تصریح کرد: با ثبت این آثار تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی لرستان به 45 اثر رسید.

زهرا بهاروند معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اظهار داشت: همچنین امسال نیز نه پرونده دیگر جهت ثبت در فهرست آثار ملی در دست تهیه است که در آینده نزدیک برای طی روال قانونی ثبت به سازمان مرکزی ارسال خواهد شد. 

 

 

امتیاز به خبر :