چهارشنبه 22 مرداد 1399

برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا

برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا خبر داد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این خصوص گفت: در ادامه سلسله آموزش های صنایع دستی و با هدف کارآفرینی و رونق کسب کار در حوزه صنایع دستی، این دوره آموزشی در حال برگزاری است.

سید امین قاسمی تصریح کرد: این دوره در دو بازه 45 روزه برگزار می شود و در طی آن 17 نفر آموزش خواهند دید.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل نیز گفت: برای تجهیز و راه اندازی این کارگاه آموزشی مبلغ 100 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک سرمایه ای استان تخصیص یافته است و به هنرآموزان شرکت کننده در این دوره آموزشی پس از پایان گواهی مهارت آموزی اعطا خواهد شد

افشین باباحسینی در پایان اظهار داشت: این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به برگزاری بیش از 35 دروه آموزش کوتاه مدت در حوزه صنایع دستی اقدام نموده است

 
 
امتیاز به خبر :