چهارشنبه 25 تیر 1399

برگزاری مصاحبه عمومی زبان انگلیسی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیران فنی دفاتر مسافرتی استان

برگزاری مصاحبه عمومی زبان انگلیسی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیران فنی دفاتر مسافرتی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری مصاحبه عمومی زبان انگلیسی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیران فنی دفاتر مسافرتی استان خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به تکمیل شدن فرآیند اخد مدرک و کارت راهنمایان گردشگری و مدیریت فنی با برگزاری آزمون در این خصوص گفت: مصاحبه تعیین سطح عمومی زبان انگلیسی با شرکت 40 نفر از فراگیران دوره های کوتاه مدت گردشگری که در آزمون جامع دوره های گردشگری شرکت داشته اند، برگزار شد.

 مهدی بهاروند معاون گردشگری اداره کل نیز گفت: این آزمون با مشارکت 2 نفر از اساتید زبان انگلیسی دانشگاه های استان به عنوان ممتحن و نماینده کارگروه راهنمایان استان با عنوان ناظر در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان برگزار گردید.

امتیاز به خبر :