چهارشنبه 25 تیر 1399

صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان

صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان لرستان خبر داد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این خصوص گفت: در ادامه سیاست های کلی این اداره کل در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی، آموزش های عمومی و کوتاه مدت این هنرصنعت را در سطح استان انجام داده ایم و تا آبانماه سال جاری 466 فقره گواهینامه مهارت این آموزش ها صادر شده است.

مهندس قاسمی افزود: گواهینامه های صادر شده در 15 رشته بومی، محلی صنایع دستی استان بوده و در هشت ماهه امسال نسبت به کل سال 96 با افزایش 4 درصدی روبرو بوده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان نیز تصریح کرد: شرکت در دوره های آموزشی صنایع دستی رایگان بوده و طی سال 96 و هشت ماهه سال 97 برای 913 هنر آموز گواهینامه مهارت صادر شده است.  

امتیاز به خبر :