یکشنبه 04 آبان 1399

مطالب موجود برای 'لرستان، سید امین قاسمی،بافت تاریخی، بروجرد'

بافت تاریخی روستای کوشکی شهرستان بروجرد مرمت شد.

لرستان، بافت تاریخی، بروجرد، سید امین قاسمی

بافت تاریخی روستای کوشکی شهرستان بروجرد مرمت شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از مرمت بافت تاریخی روستای کوشکی شهرستان بروجرد خبر داد.