چهارشنبه 30 مهر 1399

مطالب موجود برای 'لرستان،بروجرد،سید امین قاسمی،بافت تاریخی'

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بافت تاریخی بروجرد

بروجرد،بافت تاریخی

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بافت تاریخی بروجرد

معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه نمایندگان مجلس از بافت تاریخی بروجرد بازدید کردند.