چهارشنبه 30 مهر 1399

مطالب موجود برای 'قلعه فلک الافلاک، سید امین قاسمی، مرتضی محمودوند'

بررسی موانع حریم و استحکام بخشی قلعه فلک الافلاک با حضور نماینده مجلس

قلعه فلک الافلاک،

بررسی موانع حریم و استحکام بخشی قلعه فلک الافلاک با حضور نماینده مجلس

موانع و مشکلات عرصه و حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک بررسی شد.