شنبه 15 آذر 1399

مطالب موجود برای 'سید امین قاسمی، لرستان،اکوتوریسم ،گردشگری'

اکوتوریسم ضامن توسعه پایدار گردشگری

اکوتوریسم ضامن توسعه پایدار گردشگری

امروزه اهمیت صنعت گردشگری باعث شده است که دامنه‌ی وسیعی از تصمیم سازی‌های راهبردی و اجرایی در سطح کشورهای دارای جاذبه و مقاصد گردشگری برای توسعه‌ی این صنعت به اجرا درآید، زیرا گردشگری مهم‌ترین صنعت روبه رشد در ...