شنبه 15 آذر 1399

مطالب موجود برای 'سید امین قاسمی، عطا حسن پور، کشف، پلدختر'

جزییات کشف سازه معماری در جاده پلدختر بیان شد

به منظور شفاف سازی اذهان عمومی

جزییات کشف سازه معماری در جاده پلدختر بیان شد

در پی کشف سازه معماری در محور ارتباطی پلدختر به خرم آباد، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان جزئیات آن را منتشر کرد.