شنبه 15 آذر 1399

مطالب موجود برای 'سید امین قاسمی، خرم آباد، پادگان ۰۷'

بناهای تاریخی پادگان ۰۷ تخلیه شدند

استان لرستان

بناهای تاریخی پادگان ۰۷ تخلیه شدند

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از تخلیه بناهای تاریخی واقع در محدوده پادگان ۰۷ خرم آباد خبر داد.