یکشنبه 04 آبان 1399

مطالب موجود برای 'سیدامین قاسمی، گردشگری کشاورزی، استان لرستان'

نخستین طرح گردشگری کشاورزی در لرستان، به زودی اجرا می‌شود

گردشگری کشاورزی

نخستین طرح گردشگری کشاورزی در لرستان، به زودی اجرا می‌شود

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان از اجرای نخستین طرح گردشگری کشاورزی در لرستان در لرستان خبر داد.