چهارشنبه 30 مهر 1399

مطالب موجود برای 'درخت اورس، سیدامین قاسمی، لرستان، الیگودرز'

ثبت درخت افسانه‌ای اَوِرس لرستان در فهرست آثار ملی

درخت اورس، لرستان، ثبت ملی

ثبت درخت افسانه‌ای اَوِرس لرستان در فهرست آثار ملی

درخت کهنسال اورس الیگودرز ثبت ملی شد.