ﺳﻪشنبه 05 مرداد 1400

مطالب موجود برای 'بامداد رجبی، دیدگاه مردم‌شناسی، گردشگری'

دیدگاه مردم‌شناسان در مورد تأثیرات گردشگری بر جامعه میزبان

دیدگاه مردم‌شناسان در مورد تأثیرات گردشگری بر جامعه میزبان

مردم‌شناسان و گردشگران اشتراکات زیادی دارند. هر دو، وقت خود را صرف مطالعه در تولیدات فرهنگی و آداب و رسوم جامعه می‌کنند، همچنین هر دو به عنوان یک عامل خارجی به جوامع ورود می‌کنند. در واقع گردشگری می‌تواند زمینه...
خطایی رخ داده است. خطا : آرشیو اخبار در حال حاضر در دسترس نیست