ﺳﻪشنبه 25 مرداد 1401

گردشگری

بررسی وضعیت ۸ طرح گردشگری لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

بررسی وضعیت ۸ طرح گردشگری لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از بازدید از وضعیت ۸ طرح گردشگری در حال ساخت در شهرستان بروجرد خبر داد.  
توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان سلسله

توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان سلسله

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از برگزاری جلسه‌ای با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری در منطقه کهمان از توابع شهرستان سلسله خبر داد.
تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تشکیل کمیته تخصصی فنی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در استان لرستان خبر داد.  
اتمام عملیات توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سراب زز لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

اتمام عملیات توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سراب زز لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از اتمام عملیات توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سراب زز از توابع شهرستان سلسله خبر داد.  
تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تشکیل کمیته تخصصی فنی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در استان لرستان خبر داد.  
توسعه زیرساخت‌های گردشگری در امامزاده ابراهیم لرستان

توسعه زیرساخت‌های گردشگری در امامزاده ابراهیم لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آغاز عملیات محوطه‌سازی امامزاده ابراهیم واقع در روستای دودانگه شهرستان بروجرد خبر داد.  
اتمام عملیات بهسازی جاده شیرز

اتمام عملیات بهسازی جاده شیرز

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از اتمام عملیات بهسازی جاده دسترسی به تنگه گردشگری شیرز در شهرستان کوهدشت خبر داد.  
شب فرهنگی لرستان در برج میلاد برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

شب فرهنگی لرستان در برج میلاد برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از برگزاری برنامه شب فرهنگی لرستان در برج میلاد تهران خبر داد.  
تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

تشکیل کمیته فنی سرمایه‌گذاری در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تشکیل کمیته تخصصی فنی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در لرستان خبر داد.  
بهسازی جاده دسترسی به تنگه شیرز

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد؛

بهسازی جاده دسترسی به تنگه شیرز

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از بهسازی جاده دسترسی به تنگه شیرز در شهرستان کوهدشت خبر داد.