دوشنبه 13 آذر 1402

صنایع دستی

حضور هنرمندان لرستانی در شانزدهمین جشنواره فرهنگ و هنر ایرانی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داد:

حضور هنرمندان لرستانی در شانزدهمین جشنواره فرهنگ و هنر ایرانی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از حضور هنرمندان لرستانی در شانزدهمین جشنواره فرهنگ و هنر ایرانی خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دست...
حضور هنرمندان صنایع‌دستی لرستان در نمایشگاه بین‌المللی خراسان جنوبی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان

حضور هنرمندان صنایع‌دستی لرستان در نمایشگاه بین‌المللی خراسان جنوبی

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از حضور هنرمندان صنایع‌دستی لرستان در نمایشگاه بین‌المللی خراسان جنوبی خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره&z...
برگزاری کارگاه آموزشی فیروزه کوبی در خرم‌آباد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی فیروزه کوبی در خرم‌آباد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از برگزاری کارگاه آموزشی فیروزه‌کوبی در خرم‌آباد خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ا...
برگزاری کارگاه آموزشی ماشته بافی در کوهدشت

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی ماشته بافی در کوهدشت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از برگزاری کارگاه آموزشی ماشته‌بافی در کوهدشت خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرس...
برگزیده شدن ۲۵ اثر صنایع دستی لرستان برای دریافت نشان ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داد:

برگزیده شدن ۲۵ اثر صنایع دستی لرستان برای دریافت نشان ملی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از برگزیده شدن ۲۵ اثر صنایع‌دستی لرستان برای دریافت نشان ملی خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی...
برگزاری کارگاه آموزشی نخ‌ریسی سنتی در رومشکان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان

برگزاری کارگاه آموزشی نخ‌ریسی سنتی در رومشکان

 معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از برگزاری کارگاه آموزشی نخ‌ریسی سنتی در رومشکان خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگ...
برگزاری کارگاه آموزشی کچه‌دوزی در خرم‌آباد

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان

برگزاری کارگاه آموزشی کچه‌دوزی در خرم‌آباد

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از برگزاری کارگاه آموزشی کچه‌دوزی در خرم‌آباد خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر...
برپایی نمایشگاه انفرادی قلم‌زنی روی ظروف توسط بانوی فعال صنایع‌دستی لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داد:

برپایی نمایشگاه انفرادی قلم‌زنی روی ظروف توسط بانوی فعال صنایع‌دستی لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از برپایی نمایشگاه انفرادی قلم‌زنی روی ظروف فلزی توسط بانوی فعال صنایع‌دستی استان خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌...
صدور ۸۰۰ گواهی آموزشی به متقاضیان صنایع‌دستی لرستان در سال جاری

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد:

صدور ۸۰۰ گواهی آموزشی به متقاضیان صنایع‌دستی لرستان در سال جاری

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از صدور ۸۰۰ گواهینامه آموزشی برای متقاضیان این حوزه در سال‌جاری خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فر...
فعالیت‌های صنایع‌دستی لرستان مشمول قوانین اصناف نیست

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان:

فعالیت‌های صنایع‌دستی لرستان مشمول قوانین اصناف نیست

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان گفت: فعالیت فعالان و کارگاه‌های صنایع‌دستی مشمول قوانین اصناف نیست. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌د...