ﺳﻪشنبه 08 بهمن 1398

ابراز رضایت استاندار لرستان از برگزاری جشنواره آدم برفی

ابراز رضایت استاندار لرستان از برگزاری جشنواره آدم برفی

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، دکتر سید موسی خادمی در جشنواره آدم برفی اظهار کرد: امروز در روستای فرسش دو اتفاق مهم صورت گرفته که شامل جشنواره آدم برفی و آغاز احداث پیست اسکی است.

استاندار لرستان با بیان اینکه جشنواره آدم برفی یکی از کارهای خوبی است که در ستاد گردشگری استان به تصویب رسید، ادامه داد: هر چه بتوانیم از این جشنوارهها در استان برگزار کنیم بهخصوص برنامههایی که متناسب با استعداد استان است و می تواند به ایجاد نشاط در بین مردم و معرفی استان به عنوان مقصد گردشگری کمک میکند.

خادمی به استقبال خوب مردم از این جشنواره اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که لحظات شادی را برای مردم فراهم کردیم.

امتیاز به خبر :