دوشنبه 11 فروردین 1399

بازدید بیش از 343 هزار نفر از موزه های لرستان در سال 97

بازدید بیش از 343 هزار نفر از موزه های لرستان در سال 97

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، سید امین قاسمی از بازدید بیش از 343 هزار نفری گردشگران از موزه های لرستان در سال 97 خبر داد .

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت : سال گذشته 343 هزار و 36 نفر از موزه های استان لرستان بازدید کردند .

مهندس سید امین قاسمی با اشاره به استقبال خوب گردشگران و بازدید از موزه های استان اظهار داشت: از مجموع بازدیدهای به عمل آمده از موزه های لرستان 342 هزار و 58 نفر گردشگران داخلی و 978 نفر نیز گردشگران خارجی بوده اند .

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه بازدید از موزه ای استان لرستان در سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 10 درصد داشته است اظهار داشت : در حال حاضر 7 موزه در زیر مجموعه این اداره در استان لرستان برای بازدید علاقه مندان دایر است.

امتیاز به خبر :