اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 28 آبان 1399

انجام ۱۸ مورد بازدید به منظور توجیه فنی مکانی طرح‌های اقامتی در خرم‌آباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، سید امین قاسمی اظهار کرد:« در راستای درخواست سرمایه‌گذاران متقاضی احداث و ایجاد طرح‌های مختلف گردشگری و سرمایه گذاری بازدیدهایی انجام شده است.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، افزود:« این طرح‌ها شامل، اقامتگاه بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری خدماتی و رفاهی بین راهی، سفره‌خانه‌های سنتی، هتل‌ها، زائرسرا و... هستند.»

او گفت:« در شهرستان خرم‌آباد، طی ۶ ماهه نخست سال جاری، به منظور توجیه فنی مکانی طرح‌ها، ۱۸ مورد بازدید توسط کارشناسان فنی انجام شده است.»

روتیتر: لرستان ، سید امین قاسمی، اقامتگاه گردشگری