اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 10 مهر 1399

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه رومشکان

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 11 مهرماه شهرستان رومشکان است.

در این مراسم مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان علاوه بر تبیین اقدامات اداره کل در سطح استان لرستان و شهرستان رومشکان، به تشریح برنامه ها اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای توسعه گردشگری در استان و شهرستان خواهد پرداخت. 

 

روتیتر