چهارشنبه 06 مرداد 1400

ارتباط با دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

جهت ارتباط با دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توانید از طریق ایمیل زیر اقدام نمایید:

 

Bazresi@mcth.ir