چهارشنبه 22 مرداد 1399

مطالب موجود برای 'پادگان 07'

پادگان ۰۷ خرم آباد میراثی تاریخی یا مانعی برای شهر ؟!

پادگان ۰۷ خرم آباد میراثی تاریخی یا مانعی برای شهر ؟!

هفته گذشته برخی از خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان از آزادسازی و تخریب پادگان ۰۷ خرم آباد ظرف یک ماه آینده خبر دادند. شهردار خرم آباد انگیزه شهرداری از این تصمیم را تعریض خیابان انقلاب به عنوان یکی از مطالبات به حق شهروندان عن...