ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399

ابلاغ مراتب ثبت یک اثر تاریخی به استاندار لرستان

ابلاغ مراتب ثبت یک اثر تاریخی به استاندار لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، دکتر مونسان در نامه ای مراتب ثبت یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی را به استاندار لرستان ابلاغ کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در اجرای ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آذرما ماه سال 1352 بند(ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال 1364 و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال 1367 اثر فرهنگی، تاریخی پل دهگاه در فهرست آثار غیر منقول کشور به ثبت رسید.

سید امین قاسمی با بیان اینکه پل دهگاه به شماره 32715 ثبت شده اظهار داشت: این پل تاریخی در شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی قرار دارد .

او افزود: با ثبت این اثر، تعداد آثار غیر منقول لرستان در فهرست آثار ملی به 2 هزار و 394 اثر رسید .

امتیاز به خبر :